PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

Župan Brodsko-posavske županije dana 21. srpnja 2023.donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom. Pozivaju se svi oštećenici da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Šteta se prijavljuje na propisanom obrascu PN,  a ispunjeni i potpisani obrazac može se dostaviti osobno u zgradu općine, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci ili e-mailom: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr.  Prijavitelji su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosu štete, a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava, pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

– štete na imovini koja je osigurana

– štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine

– neizravne štete

– štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela

– štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom

– štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta

– štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Molimo sve prijavitelje da uz prijavu prilože i fotografije nastale štete kako bi se olakšao postupak procjene.

Obrazac za prijavu stete PN olujno nevrijeme

ODLUKA OLUJNO NEVRIJEME 19.7.2023.

Skip to content