Registracija traktora

Registracija traktora

“SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI” d.o.o. i “CROATIA OSIGURANJE” d.d. obavljat će registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica dana 08.05.2023. godine u Društvenom domu u Oprisavcima, Trg Svetog Križa 1.

Skip to content