Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-02/03

URBROJ: 2178-14-01-22-1

U Oprisavcima, 18. srpnja 2022.

Predmet: P O Z I V na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Oprisavci

  •            članovima Općinskog vijeća Općine Oprisavci 
  • Općinskom načelniku

Na temelju članka 31. Statuta Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 11/21) i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 12/18 i 25/21 ) sazivam9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Oprisavci  koja će se održati u vijećnici u zgradi Općine, Trg Svetog Križa 16, Oprisavci

dana  21. srpnja 2022. (četvrtak) u 19:30 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

  1. Vijećnička pitanja
  2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2022. godine
  3. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
  4. Razmatranje zamolbe Lovnog revira Trnjanski Kuti
  5. a)   Odluka o imenovanju Etičkog odbor
    b) Odluka o imenovanju Vijeća časti
  6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za  dodjelu javnih priznanja Općine Oprisavci

Molimo Vas da se odazovete pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel. 035/227-501.

 S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća:Franjo Klenuk

POZIV

Skip to content