Zakon o zaštiti životinja

Obveza mikročipiranja pasa i ostale obveze vlasnicima kućnih ljubimaca

JAVNA OBAVIJEST- PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA

Poštovani,

ovim putem obavještavamo sve mještane na području općine OPRISAVCI da je na snazi novi Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 ,dalje: Zakon), kojim se propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja, ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Ovaj Zakon pred vlasnike/skrbnike pasa stavlja obveze kojih se nužno pridržavati, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih.

OBVEZNO MIKROČIPIRANJE:

          Vlasnik/skrbnik psa dužan je mikročipirati psa te svi psi na području općine Oprisavci moraju biti mikročipirani! Obvezi mikročipiranja podliježu svi psi, bez obzira na starost ili pasminu. Mikročipiranje je gotovo bezbolan proces kojim se pod kožu životinje stavlja sterilna staklena kapsulica s mikročipom koji sadrži jedinstven broj koji se upisuje se u bazu podataka jedinstvenu za cijelu Republiku Hrvatsku. Obveza navođenja broja mikročipa postoji i u slučaju oglašavanja pasa u smislu promjene vlasništva. Člankom 45. Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13) propisano je da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja te upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.

          Cijena mikročipiranja je oko 90,00 kuna.

ZAKONOM PROPISANA KAZNA ZA NEPOŠTIVANJE OVE OBAVEZE IZNOSI DO 6.000,00 KN
ZA FIZIČKE OSOBE TE DO 30.000,00 KN ZA PRAVNE OSOBE.

          Označavanje pasa mikročipom može imati više koristi. Brojne su vezane uz brzu i laku jedinstvenu identifikaciju psa koja omogućava npr. vraćanje izgubljenog psa vlasniku ili korištenje bilo kakvog budućeg „pametnog“ uređaja (samostalno otključavanje vrata svoje kuće, „pametne“ hranilice), a neke mogu biti i zdravstvene (npr. očitavanje tjelesne temperature psa korištenjem mikročipa).

KRATAK PREGLED OSTALIH OBAVEZA
KOJE SU VLASNICI/SKRBNICI PASA DUŽNI POŠTIVATI I ZAKONOM PROPISANE KAZNE:

OBVEZA PRIJAVE ČINJENICA:
          Posjednik je obvezan prijaviti nabavu psa, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti.

OBVEZA CIJEPLJENJA:
          Vlasnik psa mora jednom godišnje osigurati izvršenje cijepljenja psa protiv bjesnoće!

PUTOVNICA:
          Vlasnik psa mora posjedovati Putovnicu za kućne ljubimce propisanu Odlukom Komisije 2003/803/EZ od 26. studenoga 2003. kojom se utvrđuju obrasci putovnica za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (SL L 312, 27. 11. 2003.).

NENAPUŠTANJE:
          Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinje.
          Propisana je veća kazna, do 30.000 kn.

KONTROLA RAZMNOŽAVANJA:
          Zakonska obaveza skrbnika je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinje. Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja. Kao način kontrole razmnožavanja radi se kastracija ženki i mužjaka, rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo. Kazna za nepoštivanje ove obaveze iznosi i do 30.000 kn.

SVI POTREBNI UVJETI:
          Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne životinje, što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje životinja kažnjivo je iznosom do 30.000 kn, a mučenje i ubijanje zatvorskom kaznom do godine dana.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA:
          Skrbnik životinje obavezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa.

ČIŠĆENJE IZMETA I POVODAC:
          Skrbnik je dužan počistiti izmet za svojim psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno da se pas kreće slobodno.

UDOMLJAVANJE UMJESTO KUPNJE:
          Udomljavanjem umjesto kupnje možete pomoći životinji i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen, mikročipiran i kastriran.

          Ovim putem napominjemo da je Zakon predvidio i provođenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem propisanih odredbi.

STOGA VAS OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE SE KOMUNALNI REDAR PROVODITI NADZOR
ODNOSNO KONTROLU OBVEZNOG MIKROČIPIRANJA PASA!

SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOMUNALNI REDAR IMA SLIJEDEĆE OVLASTI:

– pregledati isprave na temelji kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,
– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
– uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
– očitati mikročip,
– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora,
– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

          Stoga pozivamo sve građane koji nisu izvršili svoje obveze mikročipiranja pasa da isto bez odgode učine odlaskom u neku od ovlaštenih veterinarskih organizacija!

          Mikročipiranje stoji oko 90,00 kn, cijepljenje i izdavanje putovnice oko 150 kn.

          Budite odgovorni i ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoje naselje čistim i ugodnim za život.          Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja i/ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redarstvu, a u slučaju zlostavljanja i policiji. Budite aktivan sudionik društva i štitite životinje!

Zakonske obveze skrbnika pasa

Skip to content