DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE OPĆINE OPRISAVCI
..: Flash Menu :..
Gdje sam: Download | Excel [ online: 2][chat]
[max online: 56] Broj posjeta:

NOVO

EVIDENCIJE NAPLATE NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE


Download - Excel
3.9.2012
         Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86-12) i Uredbi vlade o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98-12)

PDF - Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86-12) [196KB]
PDF - Uredba o naknadi za zadržavanje zgrade u prostoru (NN 98-12) [171KB]

Broj žiroračuna za naknadu za zadržavanje: 1001005-1700029633 [link]
Naziv računa: Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Obveznici uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u polje »model« upisuju broj modela »05«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi upisuju šifru grada/općine s kontrolnim brojem, a kao podatak drugi (razdvojeno crticom) OIB obveznika plaćanja.

ZADNJA VERZIJA IZRAČUNA NAKNADE JE

v1.10


odaberite jednu od dolje ponuđenih datoteka ovisno o tome
koju verziju ©MS Office-a imate instaliranu na računalu
[nakon klika na link odaberite opciju "Save As..." odnosno "Spremi na disk"]

Excel 07-2010 v1.10.xlsx [92KB] Excel 97-2003 v1.10.xls [182KB]


Povijest izmjena i dopuna:

  • v1.02 - dodana mogućnost za copy/paste tablice izračuna koja se može ubaciti u rješenje (točka 1. izreke)
  • v1.03 - dodana mogućnost izmjene broja otplatnih obroka direktno na listu plana otplate
  • v1.04 - dodana mogućnost preuzimanja prilagođene tablice u wordu
  • v1.05 - VAŽNO! U ovoj verziji ispravljena je pogreška u načinu izračuna naknade za obujam i namjenu objekata do 350 m³, ako je pri tome koeficijent namjene manji od 1. Prethodne verzije u takvim slučajevima NE DAJU TOČAN REZULTAT konačnog izračuna naknade! Uz to, tabela za izračun je rekonstruirana iz jedne u dvije, budući da nije moguće doći do pravilnog izračunata u jednoj tabličnoj horizontalnoj liniji. Također su napravljena poboljšanja u prikazu popusta kada je isti (zbog minimuma naknade od 500,00 kn) manji od 25% [slika]
  • v1.06 - dodana mogućnost ručnog unosa ukupnog iznosa naknade u slučajevima kada obveznik ozakonjuje više zgrada. Npr. dvije zgrade, jedna stambena jedna poljoprivredna; u rješenju se navodi ukupan iznos, ali se obračun za svaku zgradu prikazuje posebno (dvije grupe tablica u 1. točki izreke rješenja), a na kraju se taj ukupno dobiveni iznos upisuje u polje ručni unos iznosa da bi se iz njega generirao plan otplate [slika]
  • v1.07 dodane pomoćne tablice za lakši izračun kada se vrši obračun za više zgrada u istoj snimci izvedenog stanja [photo]
  • v1.08 - "kozmetička" promjena; umjesto datuma izvršnosti rješenja kraj polja datum rješenja, sada stoji datum dospjeća prvog obroka naknade
  • v1.09 - dodan prikaz maksimalnog broja obroka kod izračuna obročnog plaćanja
  • v1.10 - dodana mogućnost ubacivanja brojčanog niza izračuna umjesto tabelarnog ako je konstrukcija rješenja prilagođena takvom načinu prikaza načina izračuna. Na stranici tabela kopirajte gotov brojčani izračun i zalijepite u rješenje... [primjer 1] [primjer 2]
[kritike, pohvale, prijedlozi... u knjizi gostiju] [email: tomo.sb@gmail.com]

 

Naputak za korištenje Excela za izračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

         Namjena ovog programa je pomoć kolegicama i kolegama u općinama diljem Lijepe naše, da brže, jednostavnije i pouzdanije odrade posao koji nam predstoji u slijedećih 10ak mjeseci vezano uz poslove izračunavanja naknade za zadržavanje legaliziranih zgrada u prostoru. Program je rađen u Excelu i za njegovo korištenje nisu potrebna nikakva posebna znanja ni vještine.

         U dokumentu postoje tri stranice:  unos, plan otplate i tabela.

         Na stranici unosa nalaze se polja u koja se upisuju informacije i parametri na temelju kojih se dobiva detaljan izračun naknade. Prvih pet polja potrebno je ispuniti da bi se ti podaci preuzeli za generiranje plana otplate. Ukoliko će se izdati rješenje bez obročne otplate (jednokratno plaćanje uz 25% popusta) ta polja možete ostaviti prazna jer vam plan otplate neće trebati kao prilog rješenju.


         Slijedeće polje, ukupan obujam zgrade m³ podatak je koji ćete prepisati iz geodetskog projekta odnosno arhitektonskog snimka izvedenog stanja. Podaci o koeficijentu lokacije i koeficijentu namjene također bi trebali biti istaknuti i dostupni u arhitektonskom snimku izvedenog stanja. Ako nisu, raspitajte se na koji ćete način doći do tih podataka, iako za veliku većinu zgrada u granicama svojih općina znate u koju lokacijsku i namjensku kategoriju pripada koja građevina. Pomoć vam mogu biti i tabele (na stranici „unos“) s opisima u kojim slučajevima se primjenjuje koji koeficijent.


         Za unos podataka koeficijent lokacije i koeficijent namjene; kliknite u čeliju, s desne strane iste pojavit će se strelica (padajući izbornik), kliknite na strelicu i odaberite jedno od ponuđenih opcija. Isto tako možete samo kliknuti na čeliju i odmah upisati parametar, ali isti mora biti jedan od predpostavljeno ponuđenih (1 - 3 - 5 - 7 odnosno 1 - 0,5 - 0,3)         Po unosu ukupnog obujma, i koeficijenata lokacije i namjene, već imate gotov izračun iznosa naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, ali uzimajući u obzir obročnu otplatu ako vam je polje „na koliko rata“ različito od 1.

         Koristeći gumbiće uz polje „na koliko rata“, povećavajte odnosno smanjujte broj istih ovisno o izboru obveznika plaćanja.


         Ako je iznos naknade manji od 1.500,00 kn tada Zakonom nije dozvoljena obročna otplata, na što će vas program upozoriti (u tom slučaju smanjite broj rata na 1).


         Jednako tako, ako odaberete opciju na xy broj rata, a iste su manje od 300,00 kn/mj., program će vas upozoriti da takav plan otplate nije podržan.


         Nadalje, program automatski vodi računa da sukladno Uredbi vlade u slučajevima obročne otplate prva rata ne može biti manja od 5% ukupnog iznosa naknade, odnosno ne može biti manja od 1.000,00 kn.
         Ukoliko je odabrana opcija 1 rata, odnosno jednokratno plaćanje, program će automatski prikazati iznos naknade umanjen za 25% te u tom slučaju nije potreban plan otplate.


         Kada ste unijeli sve potrebne parametre, možete prepisati podatke iz tablice u rješenje koje donosite (izreka rješenja, točka 1.)


         Na stranici tabela, ovu tablicu možete kopirati i iskoristiti za ubacivanje iste u rješenje (1. točka izreke).


         I na kraju, klikom na sličicu evidencije, prebacujete se na plan otplate ukoliko niste odabrali jednokratno plaćanje.

         Ako ste na stranici unos upisali sve tražene podatke (općina, ime, adresa, KLASA, URBROJ, datum…) na stranici plan otplate dočekat će vas gotov plan otplate sa svim relevantnim podacima. Isti možete iskoristiti odnosno isprintati te ga dodati kao Zakonom propisan obvezni prilog rješenju.

         Možda ćete primijetiti da se u nekim slučajevima iznos u lipama razlikuje na zadnjoj rati, a to je iz razloga da se kompenzira razlika u zbroju rata dobivena zaokruživanjem prilikom dijeljeljenja na određeni broj rata. Uglavnom, konačan zbroj svih rata u lipu je jednak ukupnom iznosu naknade. Maksimalni broj rata je 60, dospjeća su automatski izračunata ovisno o tome kojeg je datuma doneseno rješenje. Datum rješenja + 15 dana žalbeni rok, pa dalje 30 dana do dospjeća prve rate, itd…


Primjer automatski generiranog plana otplate:


         VAŽNO! Ukoliko primjetite bilo kakvu grešku u izračunu ili funkcionalni nedostatak programa, molim vas da me o tome obavjestite na email: tomo.sb@gmail.com. Ovaj program/izračun je „freeware“ karaktera te ga možete neograničeno koristiti i dijeliti bez posebnih odobrenja autora.


         Ako će biti bilo kakvih izmjena i dopuna odnosno ispravaka naknadno uočenih grešaka ili jednostavno funkcionalnih poboljšanja, na ovoj stranici moći ćete vidjeti imate li zadnju verziju. Verziju ćete prepoznati po zadnjim znamenkama u nazivu datoteke. Npr: Excel 97-2003 v1.01, gdje v1.01 označava verziju. Slijedeća će biti v1.02 itd…


         Ovisno o tome koju verziju ®MS Office Excel™-a  imate instaliranu, preuzmite odgovarajuću datoteku. U suštini su obje verzije iste, s tim da je novija verzija (07-2010) obogaćena dodatnim grafičkim rješenjima koje starija verzija (97-2003) ne podržava, pa je moguće manje smanjenje funkcionalnosti u smislu grafičkog prikaza.

         Lijep pozdrav iz Općine Oprisavci :)
         Tomislav Zečević
         Referent - Komunalni redar
         mob: 099 23 77 444

komentiraj