PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA 2024. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OPRISAVCI ZA 2024. GODINU

Općina Oprisavci stavlja prijedlog Proračuna Općine Oprisavci na javnu raspravu, nakon čega će uslijediti donošenje konačnog teksta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pojedince i udruge da temeljem popunjavanja obrasca dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi proračun. Svi prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se samo i isključivo u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na e-mail adresu: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr  zaključno do 14.12.2023. godine.  Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, uvrstiti u konačni prijedlog proračuna koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Oprisavci na donošenje.

01-NASLOVNICA-SAŽETAK

  1. PRIHODI 2024
  2. RASHODI 2024
  3. RAČUN FINANCIRANJA 2024
  4. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
  5. IZVORI FINANCIRANJA 2024
  6. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2024
  7. POSEBNI DIO 2024

OBRAZLOŽENJE PRORAČUN 2024-OPRISAVCI

VODIČ ZA GRAĐANE -PRORAČUN 2024-oprisavci

Poziv na savjetovanje – Proračun Općine Oprisavci za 2024. g.

OBRAZAC SAVJETOVANJA

Skip to content