ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Krupni (glomazni) otpad prikupljati će se u ponedjeljak, 23.10.2023. u svim naseljima na području općine Oprisavci.

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada OBVEZNO JE IZVRŠITI PRIJAVU (najavu EKO FLORU) najkasnije do 18.10.2023. na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Prilikom prijave/najave nužno je navesti podatke o korisniku javne usluge i obračunskom mjestu (ime, prezime, adresa, broj telefona) i sastavu otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.). Davatelj usluge kupiti će otpad (prema popisu prijavitelja) od osoba i s lokacija koje su unaprijed najavljene, iz razloga što se unaprijed mora procijeniti koliko će kamiona poslati da bi se prikupio sav najavljeni glomazni otpad.

Ovim putem napominjemo da je glomazni otpad moguće dovesti i na reciklažno dvorište u Oprisavcima TIJEKOM CIJELE GODINE uz prethodnu najavu na broj telefona

099/ 528- 0218.

Skip to content