JAVNI UVID U PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE OPRISAVCI

Objavljuje se obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci s popratnom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa).

Javni uvid u trajanju od 15 dana u Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa, počinje dana 27.4.2023. godine, a završava zaključno s danom 12.5.2023. i bit će izložen svaki radni dan u sjedištu Općine Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci i na web stranici https://www.opcina-oprisavci.hr/

Sve zainteresirane stranke na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa mogu dostaviti primjedbe do zaključenja javnog uvida tj. do 12.5.2023. godine. Primjedbe na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa upućuju se elektroničkom poštom, putem obrasca objavljenog na web stranici Općine Oprisavci, na e-mail opcina-oprisavci@sb.t-com.hr ili pisanim putem poštom na adresu: Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci, s naznakom „Javni uvid u Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oprisavci“ ili osobnom predajom u pisarnicu Općine Oprisavci.

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisane, neće se uzeti u obzir.

1.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA PZRH OPĆINE OPRISAVCI

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA PZRH OPĆINE OPRISAVCI

Obrazac za primjedbe prve izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljistem

PRILOG 1 12.4.2023

Skip to content