NOVI KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

NOVI KONCESIONAR ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Oprisavci kako dosadašnji koncesionar RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja od 1.3.2023. godine prestaje pružati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Oprisavci.

Novi koncesionar temeljem provedenog postupka dodjele koncesije i Odluke Općinskog vijeća Općine Oprisavci o davanju koncesije je EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja.

Novi koncesionar dana 14.02.2023. započinje sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.

Više u obavijestima u privitku:

Skip to content